Dvanáctka. Uvedení do Malých proroků

   Autor: Jiří Beneš
Dvanáctka. Uvedení do Malých proroků
Dvanactka-sazba170-3
Dvanactka-sazba170-19
Dvanactka-sazba170-20
Dvanactka-sazba170-21
Dvanactka-sazba170-22
Dvanactka-sazba170-23

Známý starozákonník Jiří Beneš se mnohokrát osvědčil v roli "hospodáře, který vynáší ze svého pokladu nové i staré". I ve své knize, věnované dvanácti malým prorokům, jako moudrý učitel "otevírá Písmo", jež se tak stává živým oslovením, ukazatelem cesty a výzvou k rozhodnutí. V Benešově naslouchajícím výkladu dávných hebrejských proroctví nově zaznívá Slovo, které kdysi promlouvalo k otcům a které vnáší světlo i do životních zápasů mužů a žen jednadvacátého století. Není to suchopárná věda, je to pozorné sledování životadárných paprsků, které přicházejí z nebe.

Prof. Pavel Hošek, Ph.D.

 

Složitou problematikou dvanácti prorockých knih se již delší dobu zabývá žák profesora Jiřího Hellera, český teolog a starozákonník, doc. Jiří Beneš. Výsledkem tohoto jeho dlouhodobého zájmu je jeho monografie "Dvanáctka. Uvedení do Malých proroků", kterou navazuje na svou první práci se stejnou tématikou. Každé z prorockých knih je věnováno rozsáhlé pojednání, v němž se autor věnuje postavě příslušného proroka, jeho spisu, který analyzuje a vykládá a v neposlední řadě zmiňuje i jeho odraz v Novém zákoně. Monografie Jiřího Beneše tak představuje cenný příspěvek k hlubšímu poznání a porozumění jedné významné části starozákonního kánonu a je nezbytná pro každého, kdo se chce s problematikou prorockých textů Starého zákona blíže seznámit.

Doc. PhDr. Bedřich Nosek, Csc.

 

Kód: NK0001

EAN: 9788072554225

ISBN: 978-80-7255-422-5

Rok vydání: 2019

Formát: 138x205

Nakladatelství: Nakladatelství Návrat domů

Počet stran: 432

Vazba: brožovaná

-10%

Dostupnost:

Skladem

Počet ks.:

261 Kč

(237 Kč bez DPH)